w

Zaproszenie na komunię

Jeśli szukasz zaproszenia na komunię, mamy dla Ciebie przygotowane kilka wzorów. Sprawdź je poniżej i umieść na odpowiednich kartkach.

Uzupełnij je na komputerze lub ręcznie. Wszystko zależy od Ciebie. Wyślij je swoim gościom, aby zaprosić ich oficjalnie na uroczystość.

Zaproszenie na komunię

Dnia ……………………………roku
po raz pierwszy przyjmę do swojego serca
Jezusa pod postacią chleba.
Pragnę, aby w tym dniu Pierwszej Komunii Świętej
byli przy mnie Ci, których kocham.
Dlatego z radością będę Was oczekiwać o godzinie ……….
W kościele ……………………………………….
Po uroczystości w Kościele
moi Rodzice serdecznie zapraszają
na przyjęcie do ………………………………………..

„Jeżeli cokolwiek warto na świecie czynić,

to tylko jedno – miłować”.

Jan Pawel II

***

Pragniemy, aby w tak uroczystym dniu
radość z nami dzieliła
Matka Chrzestna …………………………………………….
Podczas uroczystości przyjęcia
Sakramentu Pierwszej Komunii Świętej, które odbędzie się dnia
……………………………….r. o godz. …………..
w Kościele pod wezwaniem Św. ………………..
w ………………..………………………..

Po ceremonii pragniemy zapraszamy na uroczysty obiad, który odbędzie się …

***

„Ja jestem chlebem żywym,
który zstąpił z nieba.
Jeśli kto spożywa ten chleb,
będzie żył na wieki.
Chlebem, który Ja dam,
jest moje ciało za życie świata”
(J 6, 51)

Pragnąc wspólnie radować się z uroczystości przyjęcia  Sakramentu Pierwszej Komunii Świętej  serdecznie zapraszam
Sz. P. …………………………………………..
do uczestnictwa we mszy świętej, która odbędzie się
……………. o godzinie …….
w …………..

………….. (podpis dziecka) wraz z Rodzicami

***

„Pan Jezus już się zbliża,
już puka do mych drzwi.
Pobiegnę Go przywitać,
Z radości serce drży…”

Serdecznie zapraszamy
Sz. P …………………………
na uroczystość przyjęcia
Sakramentu Pierwszej Komunii Świętej
przez naszą córkę ……………………..
… (data) o godzinie …
w kościele ………………………..

Pragnąc wspólnie przeżyć uroczystość przyjęcia Sakramentu Pierwszej Komunii, serdecznie zapraszamy do udziału we Mszy świętej, która zostanie odprawiona … (data, godzina) w Kościele …

Po uroczystościach kościelnych wielkim honorem będzie dla nas Wasza obecność na przyjęciu komunijnym.

***

………………………………………….
wraz z Rodzicami
z radością pragnie zaprosić
Sz. P. ………………………………….
na uroczyste przyjęcie Sakramentu I Komunii Świętej,
które odbędzie się w dniu
………………….roku o godzinie ……………
w Kościele …………………………………………………..
Po nabożeństwie zapraszamy serdecznie na uroczysty obiad do
……………………………………………………………………………..

„Opłatek biały dzisiaj przyjmuję
I za to Ci, Boże, dziękuję”.

***

Z wielką radością pragniemy zaprosić
Chrzestnego Ojca  ……………………………………..
na uroczyste przyjęcie
Pierwszej Komunii Świętej
przez …………………………………………………..
które odbędzie się dnia ………………………… roku o godz. ……………….. w kościele pod wezwaniem ……………

Po mszy świętej zapraszamy na uroczysty obiad.

***

………………………….. (imię dziecka)

wraz z Rodzicami
z radością pragnie zaprosić
Sz. P. ……………………………………………………..
na uroczyste przyjęcie
Sakramentu Pierwszej Komunii Świętej
które odbędzie się
w dniu ………………… o godzinie ………….
w Kościele ………………………….

***

„Może, jeśli będę dobrym człowiekiem,
który chce lepszym być każdego dnia.
Pana Boga ktoś przeze mnie zobaczy,
bo chrześcijanin to właśnie ja!”

Serdecznie zapraszam na uroczystość przyjęcia Sakramentu Pierwszej Komunii Świętej, która odbędzie się … (data, miejsce). Po ceremonii zapraszamy do restauracji … na uroczysty obiad.

Powyższe życzenia od 16.01.2024 były wyświetlane 6126 razy