w

Życzenia urodzinowe po angielsku

Masz znajomego, z którym komunikujesz się wyłącznie w języku angielskim? Niedługo są jego urodziny? Koniecznie musisz wysłać mu najserdeczniejsze życzenia z tej okazji!

Jeśli szukasz życzeń w języku angielskim, to jesteś w idealnym miejscu! Sprawdź poniższe teksty i wyślij jeden z nich za pomocą dowolnego komunikatora.

Życzenia urodzinowe po angielsku (z tłumaczeniem)

May your birthday and every day be filled with the warmth of sunshine, the happiness of smiles, the sounds of laughter, the feeling of love and the sharing of good cheer – Niech Twoje urodziny i każdy dzień będą wypełnione ciepłem słońca, radością uśmiechów, odgłosami śmiechu, uczuciem miłości i dzielenia się dobrymi słowami

 

A friend is someone who stands by your side when you are in trouble and broken inside. A friend is someone who treats you with all the best and shines your day, when you are. Happy birthday my friend! – Przyjaciel to ktoś kto jest przy Tobie, gdy masz kłopoty i jesteś rozbity. Przyjaciel to ktoś kto traktuje Cię najlepiej każdego dnia. Wszystkiego najlepszego mój przyjacielu!

 

On this special day, I wish you all the very best, all the joy you can ever have and may you be blessed abundantly today, tomorrow and the days to come! May you have a fantastic birthday and many more to come… HAPPY BIRTHDAY! – W tym specjalnym dniu, życzę Ci wszystkiego najlepszego, wszelkiej radości jakiej możesz kiedykolwiek doświadczyć i bądź wielce błogosławiony dziś, jutro, i w przyszłości! Niech Twoje urodziny będą wspaniałe i niech czeka Ciebie ich niezliczona ilość… WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO!

 

As you look back on yesterday, may your memories be warm ones. As you celebrate today, may your heart be filled with happiness and joy. As you look ahead to tomorrow, may your deepest hopes and dreams come true for you! – Kiedy spojrzysz na wczoraj, niech Twoje wspomnienia będą ciepłe. Kiedy świętujesz dzisiaj, niech Twoje serce będzie pełne szczęścia i radości. Kiedy patrzysz przód na jutro, niech Twoje najgłębsze nadzieje i marzenia się spełnią dla Ciebie!

 

Today, I want to take the privilege of wishing you all the happiness in the world, may God shower his blessings upon you forever, and grant you with all that you desire. Wishing you a very Happy Birthday. Have a great day and a fruitful year ahead! – Dzisiaj chcę wykorzystać przywilej życzenia Ci wszelkiej szczęśliwości, niech Cię Bóg obdarzy swym błogosławieństwem i wszystkim, czego pragniesz. Życzę Ci wszystkiego najlepszego w dniu Twojego święta. Wspaniałego dnia i owocnego roku, który przed Tobą!

 

Some people look old and feel young. Some people look young and feel old. Some people like us look young and feel young. Feels good to party on your birthday doesn’t it? – Niektórzy ludzie wyglądają staro a czują się młodo. Niektórzy ludzie wyglądają młodo a czują się staro. Niektórzy ludzie jak my wyglądają młodo i czują się młodo. Brzmi nieźle aby poimprezować w Twoje urodziny, co nie?

Always smile and laugh, and never never give up. You make us all happier. Especially on your birthday. – Zawsze uśmiechaj się i śmiej, i nigdy nigdy się nie poddawaj. Czynisz nas wszystkich szczęśliwszymi. Zwłaszcza w Twoje urodziny.