w

Życzenia na Bierzmowanie

Bierzmowanie to jeden z trzech sakramentów w wierze chrześcijańskiej. To druga inicjacja i świadome wstąpienie do społeczności Kościoła Chrześcijańskie (pierwszym jest oczywiście Chrzest).

Życzenia na Bierzmowanie

W tym wspaniałym dniu
ściślejszego zjednoczenia się z Bogiem
życzymy,
aby Pan obdarzył Cię siłą i pokojem ducha,
aby wspomagał Twe kroki
i uczył pielęgnowania Waszej przyjaźni.
Kochający Babcia i Dziadek


Bierzmowanie to jest czas
Kiedy Pań Bóg ponownie odwiedza nas,
Dzisiaj jest Twój dzień święty,
Każdy chodzi wniebowzięty,
Bo chce z Tobą przeżyć ten dzień.
Życzę Ci dużo zdrowia i radości,
Szczęścia wiele, pomyślności.


Życzę Ci, aby Duch Święty w przyjętym sakramencie bierzmowania obdarzył Cię obficie swoimi darami, a Ty byś je z radością przyjął, wypełniając jego posłannictwo.


Dziś Twa wiara została ugruntowana. Życzę Ci obfitości darów Ducha Świętego i Bożej łaski na dalsze lata życia chrześcijańskiego.


Z okazji Bierzmowania życzymy Ci wielu Łask Bożych,
oraz abyś za wstawiennictwem Swego patrona,
(imię świętego – patrona do Bierzmowania) wzrastał/wzrastała w poznaniu Ojca, Syna i Ducha Świętego.
Z modlitwą i miłością życzenia składa…


Do Chrztu i Komunii Świętej prowadzili Cię rodzice
Dziś w dniu Bierzmowania sam przyszedłeś do Boga
Prosić o łaski Ducha Świętego.
Z okazji tego uroczystego dnia
Życzymy Ci wielu łask Bożych
Aby dary otrzymane od Ducha Świętego pozwoliły Ci wytrwać w wierze
I być coraz lepszym człowiekiem.
Z najlepszymi życzeniami – Matka Chrzestna z rodziną


”Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch: różne są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan; różne są rodzaje działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich.”
1 Kor 12,4-6
Niech przyjęty z wiarą sakrament obficie rozleje na Ciebie swe łaski.


W dniu bierzmowania życzę Ci aby dar mądrości, rozumu, wiary, męstwa, umiejętności, pobożności i bojaźni Bożej pozwoliły umiejętnie korzystać z kierunkowskazów od Boga które napotkasz w swoim życia i aby zawsze doprowadziły Cię do domu Bożego.
Ojciec Chrzestny


Bierzmowanie – piękny dzień,
Zaprzyjaźnij się z Bogiem i spędź go jak sen!
Szanuj swoją wiarę i otwórz swe serce,
Poczuj się dzisiaj odświętnie jak w Boże Narodzenie na pasterce!
Raduj się z nami i ciesz z całych sił,
Bo Pan Bóg od dzisiaj będzie w Twoim sercu nowe gniazdko wił.


W dniu przyjęcia
Sakramentu Bierzmowania
życzymy Ci,
aby Duch Święty
napełniał Cię mądrością,
umacniał w wierze
oraz żeby każdy dzień Twojego życia
był świadectwem uzyskanej dziś
dojrzałości chrześcijańskiej.


Z okazji otrzymania sakramentu dojrzałości jakim jest Bierzmowania,
Życzymy Ci wspaniałego życia jako dorosły chrześcijanin,
Abyś dary otrzymane dziś od Ducha Świętego pielęgnował
I rozwijał aż do dnia w którym staniesz osobiście przed Bogiem.
Najserdeczniejsze życzenia wiary, opieki Maryi i łask Bożych składają Dziadkowie


W dniu przyjęcia Sakramentu Bierzmowania życzymy Ci, aby Duch Święty napełniał Cię mądrością, umacniał w wierze oraz żeby każdy dzień Twojego życia był świadectwem uzyskanej dziś dojrzałości chrześcijańskiej.

Powyższe życzenia od 08.05.2023 były oglądane 3824 razy