w

Życzenia komunijne z cytatami

I Komunia Święta to jeden z najważniejszych sakramentów w wierze chrześcijańskiej. Młodzie wierni przyjmują podczas mszy po raz pierwszy Eucharystię, czyli ciało i krew Chrystusa. To ważna uroczystość w Kościele Katolickim. W Polsce odbywa się ona przeważnie w trzeciej klasie szkoły podstawowej.

Życzenia komunijne z cytatami

„Jedna dobrze przeżyta Komunia Święta zdolna jest zmienić nas w świętych i doskonałych”
św. Franciszek Salezy


„Eucharystia jest naszym chlebem codziennym. Zaletą tego Bożego pokarmu jest siła jedności. Jednoczy nas z Ciałem Zbawiciela i czyni nas Jego członkami, abyśmy mogli stać się tym, co przyjmujemy”
św. Augustyn


„Tego, kto przyjmuje Zbawiciela w Komunii Świętej, coraz bardziej będzie pociągało na co dzień życie Boże; będzie wzrastał w Mistycznym Ciele Chrystusa, a jego serce ukształtuje się na wzór serca Bożego”
św. Edyta Stein


„Używajcie dwóch duchowych skrzydeł, to jest, pobożności maryjnej i pobożności eucharystycznej. Na tych dwóch skrzydłach szybko podniesiecie się do nieba”
św. Jan Bosko


„Panie, pragnienia ludzkich serc
Ty zaspokoisz sam.
Przyjdź Chlebie żywy, Zbawco nasz,
pszeniczny Darze przyjdź…”


„Pan Jezus już się zbliża
już puka do mych drzwi
Pobiegnę Go przywitać
Z radości serce drży…”


„Ponad Eucharystię żaden inny sakrament nie jest bardziej zbawienny; on usuwa grzechy, pomnaża cnoty, duszę nasyca obfitością duchowych darów”
św. Tomasz z Akwinu


„Pierwsza Komunia z białą kokardą
jak w śniegu z ogonem ptak.
Ufaj jak chłopiec z buzią otwartą,
Bogu się mówi – tak”

ks. Jan Twardowski

Powyższe życzenia od 19.05.2023 były wyświetlane 8412 razy