w

Cytaty o szczęśliwej miłości

Znani ludzie i postacie z filmów, książek, czy bajek często wypowiadają słowa, które są powszechnie cytowane. Oznacza to, że trafiają one do dużej części osób. Cytaty są często umieszczane na kartkach, na profilach społecznościowych, czy przekazywane w różnych wiadomościach.

Z niektórymi cytatami możemy się zgadzać i z nimi utożsamiać. Mogą też być wysyłane lub przekazywane innym osobom, aby odnieść się do konkretnych wydarzeń.

Jeśli szukasz cytatów o szczęśliwej miłości, mamy dla Ciebie kilka z nich. Jesteśmy pewni, że któryś z nich będzie odpowiedni.

Cytaty o szczęśliwej miłości

Miłość jest radością świata, słońcem życia, wesołą melodią na pustyni.

Bolesław Prus

***

Powietrze, światło, odpoczynek uzdrawiają, lecz największe ukojenie płynie z kochającego serca.

Theodor Fontane

***

W miłości dwie wolności łączą się w jedną słodką niewolę.

Iason Evangelu

***

Prawdziwa miłość oznacza, że zależy ci na szczęściu drugiego człowieka bardziej niż na własnym, bez względu na to, przed jak bolesnymi wyborami stajesz.

Nicholas Sparks

***

Miłość jest stanem, w którym szczęście innej osoby jest niezbędne dla twego własnego.

Robert A. Heinlein

***

Życie bez miłości nie ma sensu. Kto nie kochał, ten nigdy nie żył.

Z filmu „Joe Black”

***

Człowiek szuka miłości, bo w głębi serca wie, że tylko miłość może uczynić go szczęśliwym.

Jan Paweł II

***

Szczęście jest tylko częścią miłości, oto czego trzeba się nauczyć. Cierpienie także należy do miłości. To jest tajemnica miłości, jej piękno i jej ciężar.

Walter Trobisch

***

Miłość – radość widzenia, dotykania istoty kochającej i godnej kochania, odczuwania jej wszystkimi zmysłami, i tak blisko, jak to możliwe.

Stendhal

***

Kochać kogoś – znaczy widzieć w nim cuda dla innych niedostrzegalne.

Miłość jest wtedy wielka, kiedy gra nie na jednej, ale na wszystkich strunach serca.

Aleksander Świętochowski

***

Kochać i być kochanym to tak, jakby z obu stron grzało nas słońce.

Davis Viscott

***

Miłość jest skrzydłem, które ten dał człowiekowi, aby ten mógł wzlecieć do Niego.

Michał Anioł

***

Miłość wybiera sobie małe miejsce, które rozjaśnia; wszystko pozostałe jest w jej cieniu.

Johann Heinrich Pestalozzi

***

Szczęście dla mężczyzny to świadomość, że kiedy wieczorem wraca do domu, jakaś kobieta nasłuchuje jego kroków.

Clark Gable

***

Gdy miłość zagnieździ się w sercu człowieka, staje się on jak dziecko, które nic nie rozumie.

Joseph Conrad

***

I choć nikt mnie tego nie uczył, wiem, że na tym polega miłość. Jeśli jest prawdziwa, sprawia, że człowiek staje się kimś więcej, niż był, kimś więcej, niż wierzył, że może być.

Veronica Roth

***

Kiedy jes­teś za­kocha­ny, wszys­tko zaczy­nasz widzieć w no­wym świet­le; sta­jesz się hoj­ny, prze­baczający i miły w sy­tuac­jach, w których wcześniej by­wałeś twar­dy i podły. W sposób nieunik­niony ludzie zaczną po­dob­nie reago­wać i wkrótce prze­konasz się, iż żyjesz w świecie ogar­niętym miłością, który ty sam stworzyłeś. Al­bo przy­pom­nij so­bie ok­re­sy, kiedy byłeś w złym hu­morze i jak wszys­tko cię de­ner­wo­wało, sta­wałeś się po­dej­rzli­wy, podły i wręcz pa­ranoidal­ny. Widziałeś, jak in­ni ludzie reago­wali na two­je zacho­wanie w po­dob­nie ne­gatyw­ny sposób, i nag­le zdałeś so­bie sprawę, że żyjesz we wro­gim świecie stworzo­nym przez two­je myśli i two­je uczu­cia.

Anthony de Mello

***

Dla miłości nie jest ważne, aby ludzie do siebie pasowali, ale by byli razem szczęśliwi.

Brigitte Bardot

***

Powietrze, światło, odpoczynek uzdrawiają, lecz największe ukojenie płynie z kochającego serca.

Theodor Fontane