w

Cytaty o szczęściu

Znani ludzie i postacie z filmów, książek, czy bajek często wypowiadają słowa, które są powszechnie cytowane. Oznacza to, że trafiają one do dużej części osób. Cytaty są często umieszczane na kartkach, na profilach społecznościowych, czy przekazywane w różnych wiadomościach.

Z niektórymi cytatami możemy się zgadzać i z nimi utożsamiać. Mogą też być wysyłane lub przekazywane innym osobom, aby odnieść się do konkretnych wydarzeń.

Jeśli szukasz cytatów o szczęściu, mamy dla Ciebie kilka z nich. Jesteśmy pewni, że któryś z nich będzie odpowiedni.

Cytaty o szczęściu

Do szczęścia nie jest potrzebne wygodne życie, lecz zakochane serce.

Josemaria Escriva

***

Nasze szczęście zależy od nas samych

Arystoteles

***

Do nas należą tylko godziny. A godzina szczęścia znaczy wiele.

Theodor Fontane

***

Szczęście to przyjemność, której się nie żałuje.

Sokrates

***

Kluczem do szczęścia jest posiadanie marzeń, kluczem do sukcesu jest ich realizacja

James Allen

***

Człowiek jest szczęśliwy tylko wtedy, kiedy kocha i coś daje. Albowiem większym szczęściem jest dawać niż brać.

Max Scheler

***

Jeśli a oz­nacza szczęście, to a = x + y + z; x – to pra­ca, y – roz­rywki, z – umiejętność trzy­mania języ­ka za zębami.

Albert Einstein

***

Szczęśliwy jest ten, kto umie wykorzystać sytuację.

Johann Wolfgang Goethe

***

Najzuchwalej pyszni się człowiek własnym szczęściem.

Feliks Chwalibóg

***

Prawdziwe szczęście jest rzeczą wysiłku, odwagi i pracy.

Honoriusz Balzac

***

Chcąc doznać pełni szczęścia, trzeba je dzielić z kimś drugim.

Mark Twain

***

Aby być szczęśliwym, trzeba pragnąć, działać i pracować, taki jest porządek przyrody, której życie polega na działaniu.

Paul Holbach

***

Szczęście znaj­du­je się w to­bie. Zaczy­na się na dnie two­jego ser­ca, a ty możesz je wciąż po­większać, po­zos­tając życzli­wym tam, gdzie in­ni by­wają nieżyczli­wi; po­magając tam, gdzie już nikt nie po­maga; będąc za­dowo­lonym tam, gdzie in­ni tyl­ko sta­wiają żądania.

Phil Bosmans

***

Kogo szczęście wyniesie niech się upaść boi.

Mikołaj Rej

***

Co do szczęścia to ma ono tylko tę użyteczność, że czyni możliwym nieszczęście.

Marcel Proust

***

To człowiek człowiekowi najbardziej potrzebny jest do szczęścia.

Paul d’Holbach

***

Uczynić kogoś szczęśliwym – to jakby jego życie pomnożyć i pogłębić.

Henri Frederic Amiel

***

Szczęśliwym jest ten, kto przy zachodzie słońca cieszy się wschodzącymi gwiazdami

Adalbert Ludwig Bolling

***

Nie bogactwa czynią człowieka szczęśliwym, ale ich dobre użycie.

Miquel Cervantes

***

Znaleźć wrażliwych ludzi, którzy czują to, co my, jest z pewnością największym szczęściem na ziemi.

Carl Spitteler

Powyższe życzenia od 20.04.2023 były wyświetlane 9572 razy