w

Cytaty Marka Aureliusza

Znani ludzie i postacie z filmów, książek, czy bajek często wypowiadają słowa, które są powszechnie cytowane. Oznacza to, że trafiają one do dużej części osób. Cytaty są często umieszczane na kartkach, na profilach społecznościowych, czy przekazywane w różnych wiadomościach.

Z niektórymi cytatami możemy się zgadzać i z nimi utożsamiać. Mogą też być wysyłane lub przekazywane innym osobom, aby odnieść się do konkretnych wydarzeń.

Jeśli szukasz cytatów Marka Aureliusza, mamy dla Ciebie kilka z nich. Jesteśmy pewni, że któryś z nich będzie odpowiedni.

Cytaty Marka Aureliusza

Bacz, byś nie postępował tak wobec ludzi niemających uczuć ludzkich, jak ludzie niemający uczuć ludzkich wobec ludzi.

***

Co nie jest pożyteczne dla roju, i dla pszczoły nie jest pożyteczne.

***

Często się dziwiłem, jak to każdy siebie więcej miłuje niż innych, a swój własny sąd o sobie ceni mniej niż sąd innych.

***

Co dla państwa nie jest szkodliwe, nie przynosi szkody i obywatelowi.

***

Nie marnowałem czasu na badanie tajemnic nieba.

***

Straszną jest rzeczą, kiedy dusza zmęczy się życiem szybciej niż ciało.

***

Wszystko co słyszymy jest opinią, nie faktem. Wszystko co widzimy jest punktem widzenia, nie prawdą.

***

Śmierć jest tym sa­mym co na­rodzi­ny, mis­te­rium natury.

***

Możesz zacząć życie no­we. Jeszcze raz przyj­rzyj się spra­wom tak, jak zwykłeś to czy­nić. Na tym bo­wiem po­lega od­rodze­nie życia.

***

Nie należy się gniewać na bieg wypadków. Nic ich to bowiem nie obchodzi.

***

Panie, daj mi cierpliwość, abym umiał znieść to, czego zmienić nie mogę; daj mi odwagę, abym umiał konsekwentnie i wytrwale dążyć do zmiany tego, co zmienić mogę; i daj mi mądrość, abym umiał odróżnić jedno od drugiego.

***

Życie – to woj­na i przys­ta­nek chwi­lowy w podróży.

***

Budząc się rano, pomyśl jaki to wspaniały skarb żyć, oddychać i móc się radować.

***

Skromnie przyjmować, spokojnie tracić.

***

Człowiek jest ty­le wart, ile war­te są spra­wy, który­mi się zajmuje.

***

Często popełnia nieprawość ten, kto czegoś nie robi, nie tylko ten, kto coś robi.

***

Zawsze masz możność żyć szczęśliwie, jeśli pójdziesz dobrą drogą i zechcesz dobrze myśleć i czynić. A szczęśliwy to ten, kto los szczęśliwy sam sobie przygotował. A szczęśliwy los – to dobre drgnienie duszy, dobre skłonności, dobre czyny.

***

Usuń wyobrażenie, a usunie się i poczucie krzywdy, usuń poczucie krzywdy, a usunie się i krzywda.

***

Kochaj sztukę, której się nauczyłeś, i w niej znajdź spokój.

***

Dopóki żyjesz, dopóki można, bądź dobry

Powyższe życzenia od 05.04.2023 były oglądane 4262 razy