w

Cytaty Konfucjusza

Znani ludzie i postacie z filmów, książek, czy bajek często wypowiadają słowa, które są powszechnie cytowane. Oznacza to, że trafiają one do dużej części osób. Cytaty są często umieszczane na kartkach, na profilach społecznościowych, czy przekazywane w różnych wiadomościach.

Z niektórymi cytatami możemy się zgadzać i z nimi utożsamiać. Mogą też być wysyłane lub przekazywane innym osobom, aby odnieść się do konkretnych wydarzeń.

Jeśli szukasz cytatów Konfucjusza, mamy dla Ciebie kilka z nich. Jesteśmy pewni, że któryś z nich będzie odpowiedni.

Cytaty Konfucjusza

Bez znajomości siły słów nie sposób poznać ludzi.

***

Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem.

***

Spróbuj zapalić maleńką świeczkę zamiast przeklinać ciemność.

***

Kiedy widzisz dob­re­go człowieka, sta­raj się go naśla­dować. Kiedy widzisz złego człowieka, zas­tanów się nad sa­mym sobą.

***

Ci, którzy się uczą, podobni są do roślin. Zdarza się bowiem, że roślina zakiełkuje, ale nie rozkwitnie; zdarza się też, że zakwitnie, ale owocu nie wyda.

***

Kto trzęsie drzewem prawdy, na tego spadają obelgi i nienawiść.

***

Człowiek szlachetny nie szafuje obietnicami, lecz czyni więcej niż przyrzekł.

***

Ten, którego myśl nie wybiega daleko, zobaczy udrękę z bliska.

***

Lepiej nie zaczynać, niż zacząwszy nie dokończyć.

***

Gdy władca na urzędy wynosi prawych, a oddala od siebie nieprawych, wówczas lud staje się uległy. Gdy zaś wynosi on na urzędy nieprawych, a oddala od siebie prawych, wówczas lud uległy nie będzie.

***

Żaden wiatr nie jest dob­ry dla okrętu, który nie zna por­tu swe­go przeznaczenia.

***

Milczenie to przyjaciel, który nigdy nie zdradza.

***

Bezużyteczną rzeczą jest uczyć się, lecz nie myśleć, a niebezpieczną myśleć, lecz nie uczyć się niczego.

***

Jeżeli używa się niewłaściwych słów, nie można nigdy dojść do właściwych wniosków.

***

Szlachet­ny człowiek wy­maga od siebie, pros­tak od innych.

***

Ten, które­go myśl nie wy­biega da­leko, zo­baczy udrękę z bliska.

***

Żaden lekarz nie może być dobrym lekarzem, jeżeli sam nie chorował.

***

Podróż tysiąca mil zaczyna się od jednego kroku.

***

Kto ostro sobie samemu błędy wyrzuca i nieskory jest do ganienia innych, ten oddala od siebie niezadowolenie.

***

Nie rozpaczaj, że ludzie cię nie rozumieją. Martw się tym, że to ty nie rozumiesz ludzi.

Powyższe życzenia od 08.04.2023 były wyświetlane 1968 razy